Kosten voor een inboedelverzekering

Er zijn vele soorten verzekeringen. Elke verzekering heeft als doel om de cliënt voor onvoorziene schade te behoeden. Er zijn verzekeringen die eigendommen zoals een huis, auto of boot beschermen. Ook is er de inboedelverzekeringen, die schade aan eigendommen van de klant vergoedt. Binnen dit artikel zal er eerst wat uitleg over het product worden gegeven. Dit wordt vervolgt met de kosten van het product.

Het product

De schade aangericht aan het eigendom kan op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Het kan zo zijn dat er een inbraak is geweest waarbij sieraden of elektronica zijn meegenomen. Ook kan het zo zijn dat er door een brand of een lekkage schade is aangebracht aan eigendommen van de verzekerde. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen schade die onvoorzien is opgelopen en schade waar de klant zelf verantwoordelijk is geweest. Zo kan er namelijk een situatie hebben plaatsgevonden waarbij een persoon zelf een raam heeft laten openstaan. Wanneer een klant vergeet het raam dicht te doen tijdens een hevige regenbui kan het voorkomen dat het naar binnen regent. Het zou dan kunnen zijn dat er eigendommen van de cliënt aan waterschade lijden.

Binnen de inboedelverzekering zijn er twee soorten dekkingen. Allereerst is er de basisdekking die alleen tegen onvoorziene schade behoedt. Om dit aan te vullen tot schade die deels door de klant zelf is aangebracht, is er de allriskverzekering. Binnen deze verzekering zal bijvoorbeeld de waterschade in het eerder genoemde voorbeeld ook vergoedt worden.

De kosten

Een inboedelverzekering afsluiten is niet gratis. Om een inboedelverzekering af te sluiten zal de cliënt een bepaald premie moeten betalen aan de verzekeraar. De hoogte van dit premie is afhankelijk van een aantal factoren. De hoogte van de premie voor een allriskdekking zal dan ook hoger liggen dan bij een basisdekking. Ook spelen de woonomstandigheden van de klant mee. De gezinssamenstelling is een element dat invloed heeft op de hoogte, aangezien met de grootte van het gezin ook het risico voor schade omhoog gaat. Daarnaast bepalen het type woning, het aantal kamers en de woonplaats ook de hoogte van de premie. Bij een ouder huis is er meer kans op een lekkage dan bij een recent gebouwde woning.

Om de premie zo laag mogelijk te houden, is het gebruikelijk dat er ook sprake is van een eigen risico. Een eigen risico is een bepaald geldbedrag dat de verzekerde zelf moet betalen bij schade. Wanneer de schade lager is dan het eigen risico zal er meestal geen vergoeding worden uitgekeerd. De hoogte van het eigen risico kan ook variëren. Het kan zijn dat de verzekerde zelf kan bepalen hoe hoog diegene het eigen risico wil hebben, hier zullen wel bepaalde grenzen bij komen kijken. Ook kan de hoogte van het eigen risico afhangen van de woonplaats. In de ene plaats kan het risico op bijvoorbeeld inbraak of overstromingen hoger zijn dan in een andere plaats.

Het zou ook voor kunnen komen dat er nog poliskosten of iets dergelijks aanwezig zijn. Dit zijn eenmalige kosten. Of er sprake is van zulke kosten is per verzekeraar verschillend.